Etiket: excel

Microsoft Office’in elektronik tablolama programı excel için genel bilgi paylaşım etiketi.

Excel VBA Rasgele Rakam Üret

0 ile 9 arasında rasgele sayılar üreten basit bir sub yordam. Sayı tabanını vs. varsayılan olarak kabul ettik anlaşılabileceği üzere.
Excel KTF Yazı Rengine Göre Hücre Say

Fonksiyona alan parametresi gireceğiz, saydırmak istediğimiz renk indeksimizi gireceğiz ve buna göre o renkte kaç adet hücre varsa toplamını bize verecek. Koda göz atalım.
Excel KTF Sayının Karekökünü Bul

Verilen sayının karekökünü bulup yazdıran basit bir kullanıcı tanımlı fonksiyon örneğini arşivde bulunması amacıyla paylaşıyorum.Excel KTF Sayının Karesini Bul

Verilen sayının karesini bulup yazdıran basit bir kullanıcı tanımlı fonksiyon örneğini arşivde bulunması amacıyla paylaşıyorum.