Etiket: ingilizce


if + can + V1 + future simple

If type-1 tipinde if cümlesinde kullanılabilecek alternatif yapıdan bir tanesidir. İzin (permission), yetenek (ability) belirtirken kullanılır.if + present simple + present simple

Temel cümlede present simple kullanmak çok yaygın değildir. Bununla birlikte şu durumlarda kullanılabilir. – Bir koşul yerine geldiğinde genelde yaptığımız eylemler – Doğa olayları