Etiket: iş etüdü

Metot etüdü nedir?

Mevcut yöntemlerin yetersiz kaldığı durumlarda daha iyi ve daha basit metotlar üretebilmek için mevcut iş sistematik olarak kayda geçirilir ve eleştirel olarak incelenir. Buna göre yeni bir metot geliştirilir ve uygun görülürse bu metot standartlaştırılır.