Etiket: z171825

Çalışma notları.


as well as

birlikte, yanısıra, hem de anlamlarına gelebilir. Test sorularında eğer boşluktan sonra görürseniz o boşluk isim olmalıdır. yapısında kelimeler arasında bir şey gelmez.because

Bir cümleye ile başlanabilmesi için cümlede iki clause olması gerekir.but

Bir cümle kelimesi ile başlayamaz. Virgülden sonra gelen ve sorularda bu durumla sıkça karşılaşabileceğiniz bir yapıdır. Diğer kelimeler de şunlardır: and, so, for, yet, then, or, nor, whereas.in spite of

‘u bir isim takip eder, verb clause takip etmez. Fiillerin formundaki halleri de ile kullanılabilir.if + can + V1 + future simple

If type-1 tipinde if cümlesinde kullanılabilecek alternatif yapıdan bir tanesidir. İzin (permission), yetenek (ability) belirtirken kullanılır.