Etiket: z221415

Reklam gösterimi yapılmayan konulara ait etiket.

Excel VBA Rasgele Rakam Üret

0 ile 9 arasında rasgele sayılar üreten basit bir sub yordam. Sayı tabanını vs. varsayılan olarak kabul ettik anlaşılabileceği üzere.


Excel KTF Yazı Rengine Göre Hücre Say

Fonksiyona alan parametresi gireceğiz, saydırmak istediğimiz renk indeksimizi gireceğiz ve buna göre o renkte kaç adet hücre varsa toplamını bize verecek. Koda göz atalım.
Excel KTF Sayının Karekökünü Bul

Verilen sayının karekökünü bulup yazdıran basit bir kullanıcı tanımlı fonksiyon örneğini arşivde bulunması amacıyla paylaşıyorum.Excel KTF Sayının Karesini Bul

Verilen sayının karesini bulup yazdıran basit bir kullanıcı tanımlı fonksiyon örneğini arşivde bulunması amacıyla paylaşıyorum.Excel VBA Sayfa Sekmesini Gizle – Göster

Excel VBA’da bulunan Excel kütüphanesindeki Windows sınıfının DisplayWorkbookTabs metodundan faydalanarak sekmenin geçerli durumuna göre gizleme ya da gösterme işlemini yaptıralım.