Fazla Stok Tutmanın 8 Sakıncası


Depo yönetimi, başlı başına bir iş. Olmaması sıkıntı, olması sıkıntı, fazlası sıkıntı, azı sıkıntı. Fazlası neden sıkıntılı olabiliyor, madde madde olası sıkıntılar konusunda bir liste çıkarmaya çalıştım.

 1. Maliyet
  Stok varsa bu stokun maliyeti de olacaktır. Bu maliyet de artık stok türüne göre değişecek ve çeşitlenecektir. Eğer stok kontrolsüz bir şekilde artıyorsa bu da doğal olarak maliyetin artması ve ciddi miktarlarda paranın boşa gitmesi demektir.
 2. Kısıtlama
  Stok arttıkça daha fazla yer kaplar ve bu da şu gibi sıkıntılara sebebiyet verebilir.
  – Gerekli malzemeler için yer bulma sıkıntısı
  – Çalışanların alanını daraltması ve bu yüzden çalışan verimliliğinde düşüş
  – Bu stokların yeni işlerin alımına engel olması
 3. Kaos
  Stoklar artık iyice kontrolden çıktıktan sonraki bir sallamamazlık ve inceldiği yerden kopsunculuk durumları baş gösterir ki işte siz o gün tükenmeye başlayacaksınız yeğenler.
 4. Malzeme Kaybı
  Tuttuğunuz malzemenin belli bir ömrü olabilir, belli dayanıklılık sınırları olabilir. Fazla stok durumlarında bu malzemeelerle başa çıkılamadığından dolayı depolama maliyetlerinin yanı sıra malzeme kaybı maliyetlerine de katlanma durumları söz konusu olabilir.
 5. İş Kaybı
  Çok önemli konulardan bir tanesi de iş kaybıdır. Mevcut stoklardan dolayı yeni malzemelerin alınmasında sıkıntı yaşanabilir ve bu yüzden ya yeni iş alınamayabilir ya da mevcut iş ile ilgili sıkıntılar çıkabilir.
 6. Müşteri Kaybı
  İş kaybının sık sık yaşanması durumunda katlanılması gereken bir sonuçtur. İş yap(a)mayan ve/veya verilen işler konusunda sıkıntılarla karşılaşan müşteri artık o firmanın alternatiflerini aramaya yönelecektir.
 7. Zararına Satış
  Fazla stoklarından kurtulamak isteyen işletme bu malzemeleri gerekirse ederinden ucuza satmayı bile göze almak durumunda kalacaktır ve bir zarar durumuyla karşı karşıya kalacaktır.
 8. Verim Kaybı
  – Stok arttıkça gerekli malzemeye ulaşabilmek için daha çok kaynak harcanır.
  – Stokların düzenlenme ihtiyacı artar ve bu işe daha çok vakit ayrılmaya başlanır.
  – Stoklar çalışanların da verimini düşürür.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir