İngilizce Kelime Listesi 55


Her liste için de farklı bir giriş bulmak ne sıkıntı bir iş arkadaş. Uyduramıyorum artık bir şey. Neyse, yeni liste çıktı.

Anlam kısmının içeriğini görmek için mouse ile üzerine gelin, eğer mobil cihazdan ulaştıysanız ilgili yere dokunun.

S Kelime Anlam Tür
1 annoy rahatsız etmek, sinirini bozmak, huzursuz etmek, canını sıkmak, sinirlendirmek, gıcık etmek, sataşmak, kızdırmak, sinir etmek, sinir bozmak, taciz etmek fiil
2 anthem ilahi, marş isim
3 anxious endişeli, kaygılı, huzursuz; istekli, hevesli, can atan sıfat
4 any hiç, hiçbir; biraz, daha, her, herhangi sıfat
5 applaud alkışlamak, el çırpmak; beğenmek fiil
6 arson kundakçılık, kasıtlı yangın çıkarma isim
7 backfire olumsuz sonuç vermek, istenmeyen sonuçlar vermek, istenilenin aksi olmak, geri tepmek fiil
8 between arada, ortasında, araya, arasına, ortada, ortaya zarf
9 bifocals bifokal camlı gözlük isim
10 blab out ağzından kaçırmak phrasal fiil
11 break up bitirmek, parçalamak, üzmek, ayrılmak, bitmek, bozulmak (nişan), tatile girmek, eğlendirmek, ufalamak, parçalanmak phrasal fiil
12 bring back geri getirmek, hatırlatmak, geri götürmek phrasal fiil
13 burgundy Fransa’da bir eyaletin ismi, Burgonya; burada yapılan şarap isim
14 bystander seyirci, olaya karışmadan bir kenarda duran kimse isim
15 case gözetlemek, dikizlemek, kutulamak, yerine koymak (kasa, kilif vb.), kaplamak, ciltlemek, örtmek fiil
16 central merkezi, merkezde olan, orta, esas, asıl, önde gelen, baş sıfat
17 clarify açıklamak, aydınlığa kavuşturmak; temizlemek, süzmek, arıtmak, temizlenmek, arınmak, durulmak, aydınlanmak, berraklaşmak, berraklaştırmak fiil
18 colleague meslektaş, iş arkadaşı isim
19 committed teslim etmek, emanet etmek; önermek, komisyona sunmak; söz vermek, adamak, vâât etmek; suç işlemek, işlemek fiil
20 conjure up ruh çağırmak, hatırlatmak phrasal fiil
21 conquer fethetmek, almak, yenmek, ele geçirmek, elde etmek, başarmak, zafer kazanmak fiil
22 conservation koruma, muhafaza, sahip çıkma isim
23 consideration düşünme, göz önüne alma, sebep, itibar, önem, saygı, düşünce, karşılık, bedel, göz önünde tutma isim
24 conventionally geleneksel olarak, konvansiyonel olarak zarf
25 creditable beğenilen, itibarlı, güvenilir sıfat
26 definite kesin, şüphesiz, kuşkusuz; belirli, açık; kati; su götürmez sıfat
27 dominate egemen olmak, hakim olmak, hükmetmek, nazır olmak, egemenlik kurmak, nüfuzlu olmak fiil
28 duplicity iki yüzlülük, hile isim
29 edition baskı, yayın, tiraj isim
30 employment iş verme, görevlendirme, görev, iş, hizmet, uğraş, çalıştırma isim
31 enough yeterli, kâfi, yeter sıfat
32 eruption patlama, püskürme, fışkırma, patlak verme, diş çıkması, kabarma isim
33 estimation görüş, keşif, kanı, takdir, fikir, tahmin, değerlendirme, itibar, paha biçme, saygı isim
34 even more daha bir, daha fazla, daha bile fazla zarf
35 expensive pahalı, masraflı, pahalıya mal olan sıfat
36 facial expression yüz ifadesi isim
37 figure on güvenmek, hesaba katmak, göz önünde tutmak phrasal fiil
38 form form, şekil, biçim, kalıp, model, tarz, yöntem, yapı, beden, vücut, karakter, davranış, tavır, sıra, sınıf isim
39 from den, den beri, dan, beri, itibaren, yüzünden, dolayı edat
40 fungus mantar, mantar hastalığı, sakal isim
41 gallant görkemli, cesur, yiğit, kibar, centilmen, sevgili, aşık sıfat
42 go back on inkâr etmek, sırt çevirmek, caymak, yerine getirmemek, dönmek phrasal fiil
43 graduate mezun, üniversite mezunu, master öğrencisi, lisans üstü, diplomalı sıfat
44 grievance dert, sorun, şikâyet, yakınma, kindarlık, kincilik isim
45 hard nasırlı, sert, katı, ağır, çetin, zor, sağlam, dayanıklı, güç, şiddetli, ekşi, ekşimiş, sıkı sıfat
46 impulsive itici, dürtücü, düşüncesiz, düşünmeden hareket eden sıfat
47 in place of yerine, karşılık olarak edat
48 incrementally artarak, adım adım, aşamalı olarak zarf
49 infectious bulaşıcı sıfat
50 inform bildirmek, bilgi vermek, haber vermek, haberdar etmek, ihbar etmek fiil
51 installment taksit, bölüm, kurma, tesisat, yerleştirme, atama, üs isim
52 insufficient yetersiz, eksik, az, ehliyetsiz sıfat
53 invention bulma, icat, buluş, yalan, yaratıcılık, uydurma isim
54 labor çalışmak, uğraşmak, çaba harcamak, emek vermek, doğum sancısı çekmek, alın teriyle yapmak, lafı uzatmak fiil
55 lagoon gölcük, deniz kulağı, denizin uzantısı göl isim
56 literal aslına uygun, kelimesi kelimesine, gerçek, abartısız, tam, gerçekçi, basım sıfat
57 loaner faizle borç para veren isim
58 longevity uzun ömürlü olma isim
59 lucifer şeytan, Venüs [astr.], sabah yıldızı [astr.] isim
60 lunar aya ait, yarımay şeklinde, gümüşlü sıfat
61 medication ilaç tedavisi, ilaç isim
62 memorable hatırlanmaya değer, unutulmaz, akılda kalıcı sıfat
63 obstetrician doğum uzmanı, ebe, doğum doktoru isim
64 obstruct engel olmak, tıkamak, kapamak, engellemek, zorlaştırmak, engellenmek fiil
65 orator konuşmacı, hatip, güzel konuşan kimse, şikâyetçi, davacı isim
66 parity eşitlik, benzerlik, parite isim
67 perturb huzursuz etmek, endişelendirmek, kaygılandırmak, kafasını karıştırmak fiil
68 piper kavalcı, gaydacı isim
69 psyched out sarhoş, heyecan dolu, heyecanlı sıfat
70 purposeful amaçlı, maksatlı, anlamlı, niyetli, kasıtlı sıfat
71 racing team yarış takımı isim
72 raging öfkeli sıfat
73 recession geri çekilme, gerileme, girinti, durgunluk (piyasa), düşüş (fiyat) isim
74 recommendation tavsiye, öğüt, öğütleme isim
75 regulate düzenlemek, düzenleme yapmak, ayarlamak, yoluna koymak fiil
76 send out yeni adrese göndermek, yaymak, göndermek, yollamak phrasal fiil
77 single out seçmek, ayırmak, belirlemek, birer birer almak phrasal fiil
78 situation durum, hal, şartlar, konum, yer, mevki, görev isim
79 spoil yağma, yağma malı, ganimet, çalıntı mal, avanta, memuriyet (seçim kazanılınca), kazanç isim
80 spritzer şarap ve soda karışımı bir içecek isim
81 spruce up çeki düzen vermek, düzeltmek (giysi), şık giyinmek phrasal fiil
82 stamp pul, posta pulu, damga, kaşe, ıstampa, marka, iz, belirti, özellik, nitelik, zımba, etki, izlenim, ayağını yere vurma, tepinme, kalıp isim
83 stampede ürküterek kaçırmak, korkutarak dağıtmak, panik yaratmak, izdiham yaratmak, zorlamak, ayaklandırmak fiil
84 stump kütük, kök kalıntısı, izmarit, küçülmüş kurşunkalem, küçücük kalmış parça, yarım parça, tahta bacak, bacak, kriket kale kazığı, meşin kalem isim
85 swindle dolandırmak, hile yapmak, hile ile almak, tokatlamak fiil
86 tablecloth masa örtüsü, sofra örtüsü isim
87 tabulate cetvel haline koymak, çizelgeye geçirmek fiil
88 take advantage of yararlanmak, faydalanmak, kullanmak, çıkar sağlamak, istismar etmek phrasal fiil
89 teeny genç, delikanlı isim
90 thigh kalça, but, uyluk isim
91 thrive gelişmek, serpilmek, dallanıp budaklanmak fiil
92 throw into atmak, içine atmak phrasal fiil
93 trigger başlatmak, neden olmak fiil
94 troop topluluk, birlik, bölük, cemaat, süvari bölüğü, izci grubu isim
95 undergo katlanmak, çekmek, geçirmek, uğramak, başına gelmek fiil
96 underlying başlı, temel, esas, altında yatan, öncelikli sıfat
97 vertebra omur isim
98 viable yaşayabilir, yaşar, geçerli sıfat
99 vital yaşamsal, hayati, yaşayan, canlı, hayat dolu, öldürücü sıfat
100 wide geniş, enli, büyük, kapsamlı, engin, yaygın, ferah, bol, ardına kadar açık sıfat

Bunlar da hoşunuza gidebilir...


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir