İngilizce Kelime Listesi 65


Vuhuuu, 6500 kelimeyi geride bıraktım. Zaten bugün tam da ona göre resim bulmuştum, son resimle beraber bitiriyorum. Yeter bugünlük.

Anlam kısmının içeriğini görmek için mouse ile üzerine gelin, eğer mobil cihazdan ulaştıysanız ilgili yere dokunun.

S Kelime Anlam Tür
1 accurately tam olarak, kesin olarak zarf
2 advice nasihat, öğüt, tavsiye, danışma, uyarı, akıl, fikir isim
3 altar sunak, mihrap, kurban kesilen taş, altar isim
4 ameliorate düzeltmek, iyileştirmek, geliştirmek, iyileşmek, gelişmek, düzelmek fiil
5 arboreal ağaç, ağaçsıl, ağaçta yaşayan sıfat
6 arch kemer; yay, kavis, taban çukuru, ayak tabanı kemeri isim
7 babbling gevezelik isim
8 be bitched out azar işitmek diğer
9 belongings eşya, özel eşya, kişisel eşya, kişisel eşyalar, pılı pırtı isim
10 bidding fiyat verme, teklif verme, emir isim
11 boom patlama sesi, patlama, bumba, derinden gelen ses; çıkış; canlanma, ani artış; vinç kolu, kamera kolu; yüzer kütüklerden oluşan engel, uğultu, seren isim
12 breed doğurmak, çoğalmak, yavrulamak; yetiştirmek, beslemek; çiftleşmek, üretmek fiil
13 bridegroom damat, güvey isim
14 brim ağız (bardak), kenar, şapka siperi isim
15 calling seslenme, çağrı, davet, telefon etme; meslek, iş, görev aşkı isim
16 capable of yapabilir sıfat
17 catch on anlamak, kavramak, tutulmak, moda olmak phrasal fiil
18 check with danışmak (birine), izin almak (birinden) fiil
19 complicated karışık, karmaşık, anlaşılması zor; dallı budaklı (Argo), çapraşık, komplike, anlaşılmaz, çetrefilli sıfat
20 comprehensively kapsamlı şekilde, anlayışlı bir biçimde, kapsamlı olarak zarf
21 condescend tenezzül etmek, lütfetmek, küçümseme ile davranmak fiil
22 confidential gizli, mahrem; güvenilir, emin, güven veren sıfat
23 conscientious vicdanlı, insaflı, dürüst, hakçı sıfat
24 controversial ihtilaflı, anlaşmazlığa neden olan, tartışmalı, münakaşacı sıfat
25 conviction suçlu bulma, mahkumiyet; inanç, inanma, görüş; haklı olma, kanaat isim
26 cough it up pamuk eller cebe, çıkar baklayı ağzından, öt bakalım diğer
27 credentials referans, itimatname, güven belgesi isim
28 critical kritik, hassas, ciddi; eleştirici, titiz sıfat
29 crown taç giydirmek; ödüllendirmek; kaplamak, süslemek; kafasına vurmak; dama yapmak; doruğa ulaştırmak fiil
30 danger tehlike, tehdit isim
31 demonstration ispat, kanıt, gösterme, gösteri; kanıtlama, arz isim
32 describe tanımlamak, tarif etmek, tasvir etmek, anlatmak; betimlemek; ifade etmek; çizmek fiil
33 dissolve eritmek, erimek; yok etmek, yok olmak, sona erdirmek; kontrolunü kaybetmek, feshetmek, dağıtmak, dağılmak; bozmak; halletmek, aydınlatmak fiil
34 domineer hükmetmek, hakimiyeti altına almak; ezmek, zorbalık etmek fiil
35 drought kıtlık, darlık, kuraklık isim
36 externally dıştan, haricen, hariçten zarf
37 fiendish şeytanca, şeytani, zalim, acımasız sıfat
38 growing yetiştirme, tarım, büyüme, gelişme isim
39 ignorant habersiz, cahil, bilgisiz, bilmez sıfat
40 inestimable paha biçilmez, hesaplanamaz sıfat
41 inflammable inflammable sıfat
42 inflammatory iltihaplı, coşturucu, alevlendirici, tahrik edici sıfat
43 jack kriko ile kaldırmak, kaldırmak, yükseltmek fiil
44 jeopardy riziko, risk, tehlike isim
45 jerk sarsmak, silkmek, çekivermek, sarsılmak, titremek, sıçramak, eti dilimleyip güneşte kurutmak fiil
46 joint birleşme yeri, esrar, ek yeri, eklem, ot, mafsal, batakhane, esrarlı sigara isim
47 laborious çalışkan, çok çalışan, yorucu, zahmetli sıfat
48 let bırakmak, izin vermek, meydan vermek, ses çıkarmamak, kiraya vermek, vermek, ihale etmek, kiraya verilmek, dirmek, dürmek fiil
49 lethal öldürücü, öldüren sıfat
50 lightning şimşek gibi, çok hızlı sıfat
51 like benzer, gibi, aynı; olası; falan edat
52 longing özlem, hasret, arzu, can atma isim
53 magnificent görkemli, azametli, şahane, muhteşem, olağanüstü güzel sıfat
54 meditate dalmak, düşünmek, tasarlamak fiil
55 messy karmakarışık, karman çorman, dağınık, pis, pasaklı sıfat
56 mooning kamer, ay, mehtap isim
57 mortal ölümlü, fani, öldürücü, ölümcül, ölüm sıfat
58 much çokça, pek, fazlaca, çok, hemen hemen zarf
59 negligence ihmal, umursamazlık, ihmalcilik, ihmalkârlık, özensizlik, dikkatsizlik isim
60 nonetheless yine de, bununla beraber, her şeye rağmen zarf
61 novelty yenilik, acayiplik, tuhaflık, yeni çıkmış şey isim
62 observe dikkatle bakmak, görmek, gözetlemek, gözlemek, izlemek, incelemek, riayet etmek, uymak, yerine getirmek, kutlamak, farketmek, söylemek, demek, görüşünü bildirmek fiil
63 offence suç, saldırı, tecâvüz, gücenme, kâlbini kırma, kırılma isim
64 optional isteğe bağlı, istemli, seçmeli, opsiyonlu, ihtiyari sıfat
65 overdraw fazla para çekmek, abartarak anlatmak, fazla germek (yay vb.) fiil
66 precipitously dik bir biçimde zarf
67 predictable tahmin edilebilir, önceden kestirilebilir sıfat
68 premium prim, ödül, ikramiye, kâr payı, getiri, çıraklık ücreti isim
69 prevalence egemen olma, yaygınlık isim
70 process yöntem, usul, işlem, süreç, gidiş, aşama, dava, çıkıntı isim
71 proper tam, doğru dürüst, uygun, terbiyeli, yerinde, özel, doğru, münasip, gerçek, adamakıllı, iyice sıfat
72 quadruped dört ayaklı sıfat
73 queen-mother ana kraliçe, kralın annesi isim
74 rebate iade, para iadesi, indirim isim
75 regression geri çekilme, dönüş, gerileme isim
76 relief rahatlama, sıkıntıdan kurtulma, kurtarma, rahatlatma, çare, yardım, destek, ara verme, nöbet değiştirme, nöbeti alan kimse, hafifletme, kabartma, rölyef isim
77 replacement yedek, değiştirme, yerine koyma, yerine geçen kimse, protez isim
78 responsible sorumlu, mesul, sorumluluk sahibi, güvenilir, emin, sağlam, sorumluluk gerektiren sıfat
79 restraining alıkoymak, engellemek, tutmak, baskı altında tutmak, bastırmak, frenlemek, dizginlemek, hapsetmek, sınırlamak, kısıtlamak fiil
80 rigorously soğuk bir biçimde, dikkatli bir şekilde, sertçe, kesin olarak zarf
81 seal mühür, damga, kaşe, kurşun mühür, mühürlü mum, sır tutma, ağzı sıkı olma, ayıbalığı, fok isim
82 sensitively alıngan bir şekilde, hassasiyetle, hassas olarak zarf
83 shrewd cin gibi, açıkgöz, uyanık, zeki, kurnaz, zekice, akıllıca, sert sıfat
84 sleepover pijama partisi, yatıya kalmalı misafir, yatıya kalma isim
85 slide kaymak, kötü yola düşmek, kaydırmak, akıp gitmek, sıvışmak, kaybolup gitmek fiil
86 spectacular göz alıcı, dikkat çekici, gösterişli, şaşırtıcı, muhteşem, olağanüstü sıfat
87 state devlet, eyalet, durum, hal, alem, şart, koşul, evre, mevki, konum, görkem, debdebe, tören, kitabın en güzel baskısı isim
88 stationary sabit, hareketsiz, değişmeyen, yerleşik, stasyoner, olduğu gibi kalan sıfat
89 stumble across rastlamak, tesadüfen bulmak phrasal fiil
90 swift çevik, hızlı, süratli, çabuk geçen, çabuk, tez canlı, eli çabuk sıfat
91 take back geri almak, geçmişe götürmek, eskiyi hatırlatmak phrasal fiil
92 tasteful lezzetli, zevkli sıfat
93 too de, dahi, fazla, çok zarf
94 unconscious kendinden geçmiş, baygın, şuursuz, bilinçsiz, bilmeden, kasıtsız, habersiz, farkında olmayan, bilinçaltı ile ilgili sıfat
95 violently şiddetle zarf
96 wholesale toptan, toptan olarak, büyük çapta, geniş çapta zarf
97 windy rüzgârlı, rüzgâr alan, boş konuşan, lafı uzatan, boş, korkmuş, endişeli, gaz yapan (yiyecek) sıfat
98 with reference to münasebetiyle, …e ilişkin olarak, atfen, dolayısı ile edat
99 yield to vermek (başkasına), …e cevap vermek, bırakmak, nefsine uymak phrasal fiil
100 zapper uzaktan kumanda isim

Bunlar da hoşunuza gidebilir...


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir