İngilizce Kelime Listesi 85


Hala nasıl gözden kaçırdığımı anlayabilmiş değilim, zaten etiketteki içerik sayısından bir kıllanmıştım ama sebebinin etiket eklememekten kaynaklandığını düşünüyordum. Neyse bunu da ekledim ama.

Anlam kısmının içeriğini görmek için mouse ile üzerine gelin, eğer mobil cihazdan ulaştıysanız ilgili yere dokunun.

S Kelime Anlam Tür
1 acrid acı, keskin, sert, buruk sıfat
2 asinine ahmakça, eşek (Argo), eşekçe (Argo) sıfat
3 assuaged dindirilmiş sıfat
4 astral yıldız, yıldızlara ait, yıldızlı sıfat
5 autopsy otopsi, bizzat inceleme isim
6 baneful zararlı, yıkıcı, öldürücü sıfat
7 be fed up bezmek, bıkmak, yaka silkmek, bıkkınlık gelmek phrasal fiil
8 beacon işaret koymak, yol göstermek fiil
9 belabor dövmek, pataklamak (Argo); benzetmek; uzatmak, çok uzatmak, lafı uzatmak fiil
10 blow away uçurmak, sürüklemek phrasal fiil
11 boar domuz, erkek domuz isim
12 brocade brokar, sırmalı ipek kumaş isim
13 bugaboo öcü, umacı, yersiz korku isim
14 chute çağlayan; akıntı, oluk, kanal, kayılan yer, kızak pisti; paraşüt isim
15 clash çarpışma sesi, gümbürtü, çatışma, uyuşmazlık, ayrılık, uyumsuzluk, çarpışma isim
16 colloquy diyalog, karşılıklı konuşma isim
17 condole başsağlığı dilemek; acısını paylaşmak fiil
18 considerably bir hayli, oldukça, çok, önemli oranda zarf
19 consultation danışma, muayene, konsültasyon isim
20 controversially ihtilaflı bir şekilde, çekişmeli olarak, su götürür bir biçimde zarf
21 cordon kordon, insan dizisi, budanmış meyve ağacı isim
22 crestfallen üzgün, düş kırıklığına uğramış; başı önüne eğilmiş sıfat
23 crunchy çıtırdak, gevrek, çıtır çıtır, kıtır kıtır sıfat
24 debilitate zayıflatmak, güçten düşürmek fiil
25 defeatist yenilgiyi kabul eden kimse, bozguncu isim
26 devious dolambaçlı; aldatıcı, dürüst olamayan; sapa sıfat
27 doff çıkarmak; atmak; başından savmak fiil
28 ephemeral kısa ömürlü, geçici, fani sıfat
29 escutcheon arma, armalı kalkan, isim plâkası isim
30 eugenic genetik olarak insan ırkının ıslahı ile ilgili, insan ırkını iyileştiren sıfat
31 excoriate derisini soymak, derisini yüzmek, şiddetle eleştirmek, suçlamak fiil
32 explicitly açık bir şekilde, açıkça, bariz bir biçimde zarf
33 exploit kullanmak, faydalanmak, işletmek, sömürmek, kötüye kullanmak, istismar etmek fiil
34 fatal öldürücü, ölümcül, ölümle biten, mahvedici, kaçınılmaz, kaderde olan, kader, vahim sıfat
35 feudal derebeyliğe ait, feodal sıfat
36 floe yüzen buz kütlesi isim
37 flout alay etmek, küçümsemek, takmamak, burun kıvırmak fiil
38 found kurmak, temelini atmak, dayandırmak, dayanmak, dökmek (demir), kalıba dökmek fiil
39 fulgent parlak, görkemli sıfat
40 functionally işlevsel olarak zarf
41 fusion erime, eritme, erimiş kütle, birleşme, füzyon, kaynaşma, birleştirme isim
42 gargoyle yaratık şeklinde heykelcik, çirkin yaratık, canavar tipli kimse isim
43 gem değerli taş, mücevher, taş, küçük francala, hafif bir pasta isim
44 given the fact that eğer, göz önünde tutulursa, göz önüne alınacak olursa bağlaç
45 gloaming alaca karanlık, akşam karanlığı isim
46 grow up büyümek, gelişmek, boy atmak, çıkmak, yaygınlaşmak phrasal fiil
47 implacable bastırılamaz, yatıştırılamaz, bitmeyen, affedilmez, amansız, acımasız sıfat
48 incipient yeni başlayan, başlangıç aşmasında olan sıfat
49 itinerary yol, izlenecek yol, yol kılavuzu, seyahat rehberi, gezi notları isim
50 junction kavşak, birleşme yeri, bağlantı noktası, dörtyol ağzı isim
51 labourer işçi, emekçi, ırgat, amele, rençper isim
52 lacerate yırtmak, yaralamak, parçalamak, kırmak, üzmek fiil
53 laid-back tasasız, rahat ve geniş insan diğer
54 languid gayretsiz, isteksiz, cansız, halsiz, uyuz, süzgün, tembel, ağır, baygın, durgun sıfat
55 lewd bayağı, çapkın, iffetsiz, açık saçık sıfat
56 libretto opera metni, libretto isim
57 look ahead ileriye bakmak, geleceğe bakmak phrasal fiil
58 luggage bagaj isim
59 lurid korkunç, korkutucu, kızıl, yangın kızıllığı gibi sıfat
60 maniacal manyak, çılgın sıfat
61 metallurgical metâlurji, metalurjik sıfat
62 nominate for nominate for isim
63 nymph su perisi, orman perisi, güzel kız, nimfa (yarı ergin böcek), yenilebilir bir kurbağa isim
64 ordinance yönetmelik, talimatname, ferman, ayin, alın yazısı, yazgı isim
65 palatial saray gibi, görkemli sıfat
66 parley tartışma, görüşme, toplantı isim
67 persistency kalıcılık, ısrar, kalma süresi, ısrarcılık isim
68 platitude bayağılık, basmakalıp söz, beylik lâf isim
69 preempt önceden ayırmak; herkesten önce satın almak; herkesten önce  satın alma hakkına sahip olmak fiil
70 privy özel, saklı, kapalı, korunmuş, gizli, mahrem sıfat
71 propriety uygunluk, yerindelik, adetlere uyma isim
72 puerile çocukça, çocuksu, boş sıfat
73 pusillanimous korkak, ödlek, tabansız, pısırık sıfat
74 rationalize rasyonelleştirmek, akla uygun hale getirmek, rasyonel sayıya çevirmek, akılcı olmak, örgütlemek, teşkilatlandırmak fiil
75 refractory inatçı, aksi, ısıya dayanıklı, kolay işlenemez, dayanıklı, tedavisi güç sıfat
76 retribution ceza, intikam, öç, misilleme isim
77 retrograde geriye doğru giden, kötüleşen, tersine giden, gerici sıfat
78 right away anında, hemen, derhal, hemencecik sıfat
79 roan demir kırı at, meşin isim
80 rub ovma, ovalama, ovarak sürme, sürtme, sürtünme, friksiyon yapma, güçlük, engel, pürüz, problem, mahzur, iğneleme, laf çaktırma, alay, engebeli oluş isim
81 saltatory sıçrayabilen, sıçrayan, aniden değişen sıfat
82 segregate ayrılmış, ayrı sıfat
83 serrated testere gibi dişli, tırtıllı, dış diş, tırtıklı sıfat
84 share paylaşmak, bölüşmek, katılmak, iştirak etmek, ortak kullanmak fiil
85 shrine türbe, tapınak, kutsal emanetlerın saklandığı yer isim
86 specious aldatıcı, yanıltıcı, görünüşte iyi olan sıfat
87 spouse eş, hayat arkadaşı, koca, karı isim
88 squirt şırınga, fışkırma, fışkırtma, fıskiye, fışkıran su, nanemolla, kendini bir şey sanan tip, bücür isim
89 stay away başka yerde kalmak phrasal fiil
90 stentorian gök gürültüsü gibi, gür (ses) isim
91 subaltern ast, alt, ikincil sıfat
92 supercilious kibirli, tepeden bakan, mağrur, kendini beğenmiş sıfat
93 undertake üstlenmek, yüklenmek, girişmek, söz vermek, garanti etmek fiil
94 undisputed tartışılmaz, tartışmasız, şüphesiz sıfat
95 unwitting farkında olmayan, habersiz, kasıtsız sıfat
96 venerate hürmet etmek, saygı göstermek, tapmak fiil
97 void boş, ıssız, geçersiz, hükümsüz, fayd sıfat
98 warrant yetki vermek, mazur göstermek, izin vermek, ruhsat vermek, garanti etmek, temin etmek, kefil olmak fiil
99 wheeling dönme hareketi diğer
100 yield verim, ürün, getiri, gelir, kazanç, sünme, esneme isim

Bunlar da hoşunuza gidebilir...


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir