İngilizce Kelime Listesi 89


Ooo şafak saymaya bir liste kalmış, heyecanla saymaya başlamayı bekliyorum. Bu arada siz de listeye bakın.

Anlam kısmının içeriğini görmek için mouse ile üzerine gelin, eğer mobil cihazdan ulaştıysanız ilgili yere dokunun.

S Kelime Anlam Tür
1 abstinence kaçınma, uzak durma; içkiden uzak durma isim
2 acquit suçsuz çıkarmak, beraat ettirmek,temize çıkarmak, aklamak; muaf tutmak, ayrıcalık tanımak; ödemek fiil
3 adventitious dıştan gelen, tesadüfi, beklenmedik, şans eseri olan sıfat
4 allegory alegori, kinaye isim
5 anesthetic anestetik ilaç, anestetik, uyuşturucu ilaç isim
6 animosity düşmanlık, kin, nefret, husumet isim
7 bassinet beşik, sepet örgüsü beşik isim
8 billingsgate Londra balık pazarı, küfürbazlık, küfürlü konuşma isim
9 bimbo sürtük isim
10 blazon gösteriş, fiyaka; hanedan arması isim
11 bristling ringa yavrusu, çaçabalığı yavrusu isim
12 capacious geniş, büyük, ferah sıfat
13 capital başkent; büyük harf; kapital, sermaye, kâr, çıkar, kazanç; sütun başı isim
14 cemetery şehitlik, mezarlık, kabristan isim
15 clairvoyant görülemeyen şeyleri görebilen kimse isim
16 come before önce gelmek phrasal fiil
17 compilation derleme, derleme eser isim
18 condone göz yummak, affetmek, örtmek, telafi etmek fiil
19 contemporaneous çağdaş, eşzamanlı sıfat
20 contravene karşı çıkmak, başkaldırmak, itiraz etmek, çiğnemek, uymamak fiil
21 cool serin, soğuk; soğukkanlı; klas, harika; küstah; abartısız, tamı tamına, uygun sıfat
22 countermand iptal etmek, feshetmek; emri geçersiz saymak fiil
23 credulity saflık, her şeye inanma isim
24 deflect saptırmak, sapmak; döndürmek, dönmek; çevirmek; caymak fiil
25 deicing system deicer oluştuktan sonra buzlanmayı gideren sistem diğer
26 dreg posa, süprüntü, artık, döküntü isim
27 dross cüruf, süprüntü, artık isim
28 emblazon armalarla süslemek, yüceltmek, göklere çıkarmak, övmek, kutlamak fiil
29 emendation düzeltme, değişiklik yapma isim
30 enlargement büyütme, büyüme, genişleme, yayılma isim
31 epithet lakap, sıfat, hakaret isim
32 equate eşitlemek, eşit tutmak, kıyaslamak, denklem ile göstermek, eşit olmak fiil
33 executive commitee icra komitesi, idari komite isim
34 expire geçmek, nefes vermek, son nefesini vermek, ölmek, sona ermek, bitmek, geçerliliğini yitirmek, vadesi dolmak fiil
35 fatuous aptal, akılsız, saçma sıfat
36 fledged tüylenmek (kuş), tüyleri çıkmak, tüyleri çıkıncaya kadar bakmak, tüylendirmek, tüylerle kaplamak, tüy takmak (ok) fiil
37 forte kişinin en güçlü tarafı, en iyi yaptığı şey isim
38 gaff zıpkın, işkence, azap, zorluk, palavra, hile, kusur, gaf, pot, dövüş horozuna takılan çelik mahmuz, ucuz gösteri tiyatrosu isim
39 garish gösterişli, cafcaflı sıfat
40 genealogy şecere, soy, soyağacı isim
41 hodgkins illinois eyaletinde yerleşim yeri diğer
42 hornet büyük eşekarısı isim
43 inchoate yeni başlamış, gelişmemiş, tam oluşmamış sıfat
44 infinitesimal sonsuz küçük değer, bölünemeyecek kadar küçük değer isim
45 insuperable aşılmaz, geçilmez, yenilmez sıfat
46 integument kabuk, deri, zar isim
47 inverse ters, aksi, devrik sıfat
48 jocund şen, neşeli, güler yüzlü sıfat
49 jonesing çok isteme diğer
50 kill öldürmek, avlamak, gebertmek, katletmek, mahvetmek, yalanlamak, kesmek, dindirmek, söndürmek, cinayet işlemek, ortadan kaldırmak fiil
51 kismet kader, kısmet, nasip, kansas eyaletinde şehir isim
52 lasagna lazanya, üstüste tabakalar halinde makarna isim
53 leukaemia lösemi, kan kanseri isim
54 make much of çok önem vermek, önemsemek phrasal fiil
55 memento hatıra, yadigâr, andaç isim
56 mendicant dilenci sıfat
57 neap onbeş günde bir olan hafif gelgit isim
58 neophyte yeni girmiş kimse, acemi isim
59 noncommittal tarafsız, çekimser, yansız, fikrini açıklamayan sıfat
60 nonfat yağsız, yağ içermeyen sıfat
61 oaf sakar, beceriksiz, sersem, hödük isim
62 obstreperous gürültücü, yaygaracı, haşarı, yaramaz, ele avuca sığmaz sıfat
63 ocular göz, göze ait, gözle görülür, kesin sıfat
64 oculist göz doktoru isim
65 orotund dolgun sesli, tantanalı sıfat
66 ostracize sürmek, sürgün etmek, ilişkiyi kesmek fiil
67 penitent pişman olan kimse, tövbekâr, papazın verdiği cezayı çeken kimse, kefaret ödeyen kimse isim
68 physiognomy yüz, yüz ifadesi, çehre isim
69 pillory boyunduruk (suçlular için), boyundurukla teşhir etme, rezil etme isim
70 pleasure zevk, haz, sevinç, keyif, memnuniyet, istek, irade isim
71 pre-accession katılım öncesi diğer
72 profligate hovarda, çapkın, savurgan, ahlaksız sıfat
73 proviso şart, koşul, hüküm, madde (anlaşma) isim
74 ratio oran, orantı, rasyo isim
75 referendum referandum, halkoylaması isim
76 regatta yat yarışı, kotra yarışı isim
77 reside oturmak, ikamet etmek, bulunmak, ait olmak fiil
78 revile hakaret etmek, küfretmek, sövmek, kötülemek, yermek fiil
79 satiate doyurmak, gına getirmek, tatmin etmek fiil
80 shackle zincirlemek, kelepçelemek, zincire vurmak, köstek olmak, elini kolunu bağlamak, engel olmak fiil
81 shout down bağırarak bir konuşmayı bölmek, bağırmak phrasal fiil
82 skill beceriklilik, yetenek, beceri, hüner, maharet, marifet, ustalık, kabiliyet isim
83 sophistication entellektüellik, kültürlülük, çok yönlülük, kapsamlılık, ilerilik, kaşarlık, bilmişlik, pişkinlik, yapmacıklık, ince davranış, düşüncelilik isim
84 stand for anlamına gelmek, demek olmak, kabullenmek, temsil etmek, yerine geçmek, aday olmak, sineye çekmek, sindirmek, tarafını tutmak phrasal fiil
85 steady sabit durum, istikrar, kalıcı arkadaş, kız arkadaş, sevgili, uzatmalı sevgili isim
86 sub rosa gizli, gizlice, el altından sıfat
87 sue dava açmak, mahkemeye vermek, istemek, rica etmek, talep etmek, kur yapmak, ricada bulunmak fiil
88 superannuated emekli, yaşlılıktan emekli edilmiş, eski kafalı, eskimiş, modası geçmiş sıfat
89 tedium can sıkıntısı, sıkıntı, bıkkınlık, bezgi isim
90 tell söylemek, demek, anlatmak, emretmek, açığa çıkarmak, bildirmek, haber vermek, ayırt etmek fiil
91 toodle-oo görüşmek üzere diğer
92 trust güvenmek, inancı olmak, itimat etmek, emanet etmek, inanmak, ummak, veresiye vermek, kredi vermek fiil
93 unpleasant tatsız, hoş olmayan, çirkin, sıkıcı, nahoş sıfat
94 unwittingly bilmeyerek, farkında olmadan zarf
95 vary değiştirmek, çeşitlemek, başkalaşmak, değişmek, değişime uğramak, farklı olmak fiil
96 venial affedilir, bağışlanır sıfat
97 veracious doğru sözlü, gerçek, gerçeğe uygun sıfat
98 vermicular kurtyenikli, solucansı, karıncalanmış sıfat
99 vernal ilkbahar, ilkbahara ait, gençliğe ait sıfat
100 wimp süt çocuğu, muhallebi çocuğu, çok pısırık kimse, pısırığın teki isim

Bunlar da hoşunuza gidebilir...


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir