İngilizce Kelime Listesi 99


Dooooksaaaan dokuuuuuz! Bir download’ın en kritik anlarından bir tanesi. Atarsa Adana, bu saatten sonra ben mi yapayım?

Anlam kısmının içeriğini görmek için mouse ile üzerine gelin, eğer mobil cihazdan ulaştıysanız ilgili yere dokunun.

S Kelime Anlam Tür
1 abut dayanmak; bitişik olmak fiil
2 accolade şövalyelik verirken kılıçla dokunma, onurlandırma, övgü, rabıta [müz.] isim
3 accrue artmak, çoğalmak, büyümek; payına düşmek, tahakkuk etmek fiil
4 acquittal beraat, temize çıkma, yerine getirme, yapma isim
5 acrimonious , hırçın, huysuz sıfat
6 addle bozulmak [yum.], kokmak [yum.]; kafa karıştırmak, şaşırtmak fiil
7 amenities kolaylıklar, rahatlıklar, yaşamın hoş yönleri isim
8 anemia kansızlık, anemi isim
9 anticlimax düş kırıklığı; heyecandan sonraki sıkıntı isim
10 avid hırslı, açgözlü, doymayan, doyumsuz, arzulu isim
11 bantering takılma, şaka yapma, şakalaşma isim
12 bilious safra ile ilgili, öd ile ilgili; aksi, huysuz sıfat
13 botch job yarım yamalak yapılmış iş diğer
14 catastrophic felâket gibi, felâket getiren sıfat
15 cliche klişe, basmakalıp söz, sıradan ifade, beylik söz isim
16 collie lessie tipi köpek, işkoç çoban köpeği isim
17 complaisant müsamahakâr, hoşgörülü, nazik sıfat
18 compulsion zorlama, baskı, mecburiyet, yükümlülük, dürtü isim
19 conclave kardinaller meclisi, kardinaller toplantısı, özel toplantı, oturum isim
20 conformity uygunluk, uyum, benzerlik, uyma; kilise kurallarına uyma, kilise üyesi olma isim
21 corporeal bedensel, maddesel, maddi sıfat
22 curmudgeon aksi kimse, cimri tip isim
23 cynic alaycı tip, toplumsal değerleri küçümseyen kimse, kinik, hayatın güzelliklerine karşı çıkan felsefeci, kötümser isim
24 dais kürsü, podyum; çardak, gölgelik isim
25 dastard aşağılık kimse, alçak kimse, alçak herif, adi kimse isim
26 debonair güler yüzlü; neşeli, nazik; hoş, şirin sıfat
27 debutante sosyeteye ilk kez tanıtılan genç kız; ilk oyununu oynayan aktris isim
28 defalcate zimmete geçirmek; çalmak, emanet parayı çalmak fiil
29 demesne mülk, emlâk, malikâne; etki alanı isim
30 depressingly depresif bir şekilde, sıkıntı verici bir şekilde, iç karartıcı bir halde, hüzünlü olarak zarf
31 despotism despotluk, zorbalık isim
32 diadem taç, hükümdarlık isim
33 diatribe sert eleştiri, küçük düşürücü eleştirme; hiciv isim
34 dissuade vazgeçirmek, caydırmak, aklını çelmek, kandırmak fiil
35 distrait dalgın sıfat
36 earmuffs kulaklık (soğuğa karşı) isim
37 elongate uzatmak, sürdürmek, uzamak fiil
38 elusive kaçamaklı, yakalanması zor, akla gelmeyen, anlaşılmaz, güvenilmez, kaypak sıfat
39 enhance artırmak, yükseltmek, büyütmek, abartmak fiil
40 enjoin emretmek, empoze etmek, istemek, yasaklamak, menetmek fiil
41 essentially aslen, aslında, esasen zarf
42 euphonious ahenkli, hoş sesli sıfat
43 extrude çıkarmak, ihraç etmek, sıkıp çıkarmak, sıkmak, preslemek, geçirmek, çıkmak, pırtlamak fiil
44 figment hayal ürünü, uydurma isim
45 fully enine boyuna, tamamen, uzun uzadıya, etraflıca, tam, bütünüyle, iyice, tam olarak, dört dörtlük, tamı tamına zarf
46 gee vay be, allah allah, ya diğer
47 halt durdurmak, durmak, duraksamak, tereddüd etmek, topallamak, aksamak, bocalamak, tökezlemek, sendelemek fiil
48 harden sertleştirmek, duygusuzlaştırmak, katılaştırmak, pekiştirmek, sağlamlaştırmak, alıştırmak, sertleşmek, duygusuzlaşmak, acımasızlaşmak, kapılmak, denge kurmak, artmak, yükselmek fiil
49 hawser palamar, halat isim
50 hilarity şamata, neşe, gürültülü eğlence isim
51 hypothecate ipotek etmek, rehin vermek fiil
52 illuminated aydınlatılmış, ışıklandırılmış, ışıklı sıfat
53 impenitent pişman olmayan, tövbe etmeyen sıfat
54 incongruous uyumsuz, aykırı, uygunsuz, yersiz, saçma, acayip, farklı sıfat
55 indescribable tanımlanamaz, tarifsiz, anlatılamaz, belirsiz sıfat
56 intermingle karıştırmak, birbirine karışmak fiil
57 jargon jargon, özel dil, meslek argosu, mesleki dil isim
58 junket bedava gezi, ziyafet, yiyip içme, alem, yoğurt benzeri yiyecek isim
59 jurisprudence hukuk ilmi isim
60 ken bilgi alanı, görüş alanı isim
61 look out for dikkat etmek, gözetmek phrasal fiil
62 malingerer hasta rolü yapan kimse, numaradan hasta isim
63 memorialize anmak, anma töreni yapmak, dilekçe vermek fiil
64 microcosm küçük evren, insan, küçük dünyayı temsil eden insanlar isim
65 moratorium borçların ertelenmesi, moratoryum isim
66 musty küf kokulu, küflenmiş, küflü, köhne sıfat
67 mutilate kesip sakat bırakmak, sakatlamak, bozmak fiil
68 myopic miyop, uzağı göremeyen sıfat
69 occupy oturmak, tutmak, işgal etmek, almak (zaman), meşgul etmek fiil
70 overcharge fahiş fiyat, abartma, şişirme, fazla yükleme isim
71 pique incitmek, kırmak, gücendirmek, merak uyandırmak, çekmek fiil
72 plateau plato, yayla, süslü tepsi isim
73 propose önermek, teklif etmek, evlenme teklif etmek, sormak, getirmek (çözüm), ileri sürmek, içmek (sağlığa vb.), niyet etmek, tasarlamak fiil
74 provision sağlama, hazırlık, önlem, hüküm, kanun hükmü, koşul, yargı, karşılık, yedek akçe isim
75 proxy vekillik, vekâlet, vekil, vekâletname isim
76 recourse başvuru, başvurma, yardım kaynağı, rücu hakkı isim
77 rectitude doğruluk, dürüstlük isim
78 regarded addedilen sıfat
79 repartee hazırcevap, yerinde cevap, hazırcevaplık isim
80 rotundity yuvarlaklık, tombulluk, tokluk (ses), gürlük (ses), tumturaklı oluş isim
81 run into girmek, rast gelmek, ulaşmak, araba ile vurmak phrasal fiil
82 saffron safran, safran rengi isim
83 sanctuary sığınak, barınak, mabet, tapınak, sığınma, koruma alanı isim
84 savor tadını çıkarmak, zevkine varmak, tadını almak, kokusunu almak fiil
85 schism bölünme, parçalanma isim
86 slander iftira, kara çalma, kötüleme, yerme isim
87 smattering az buçuk bilgi, yüzeysel bilgi, çat pat bilme isim
88 sober ölçülü, aşırıya kaçmayan, makul, akla yatkın, sade, mat, gösterişsiz, ciddi, ağırbaşlı, içkide aşırıya kaçmayan sıfat
89 spoliation gasp, yağma, talan, kanıtları yok etme isim
90 stoic zenon’un okulundan olan sıfat
91 suffuse üzerine yayılmak, kaplamak, bürümek, saklamak fiil
92 theft hırsızlık, çalma, aşırma isim
93 tinsel cicili bicili, allı pullu, asılsız, gösterişli ama değersiz sıfat
94 tithe onda bir, ondalık vergi, aşar vergisi isim
95 undersell fiyat kırmak, ucuza satmak fiil
96 unquestionable sorgulanamaz, tartışılmaz, su götürmez, tartışma götürmez, kesin sıfat
97 upholstery döşeme, döşemelik kumaş, döşemecilik isim
98 vellum parşömen, tirşe, parşömen kâğıdı isim
99 viand yiyecek isim
100 victuals yiyecek, erzak isim

Bunlar da hoşunuza gidebilir...


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir